Maak jij het verschil in Delft? Denk mee met de fractie!

Wil jij meedenken over actuele Delftse thema’s? Wil jij leden van de fractie inspireren met jouw liberale visie op Delft? Doe dan mee met de “Onderzoekende Dialoog”!

Jouw input kan door de fractie gebruikt worden om in Delft het verschil te maken. Op basis van actuelen Delftse vraagstukken gaan we met elkaar een open dialoog aan. De eerste Onderzoekende Dialoog doen we samen met ons raadslid Miranda Voogt, met als thema “de nieuwe woonvisie”.

Over de nieuwe woonvisie
Komend half jaar komt de wethouder Wonen met een nieuwe visie op wonen in Delft. Miranda wil graag jouw liberale mening horen over hoe we allemaal met plezier in Delft kunnen blijven wonen.

Website gemeente Delft:
Wonen in Delft is aan het veranderen door nieuwe wetten en regels op het gebied van wonen en zorg. Ontwikkelingen in de kennissector vragen dat de woonmarkt beter aansluit bij de arbeidsmarkt. Zodat mensen die hier werken ook hier willen wonen. En visa versa, dat er voldoende werk is voor de mensen die hier wonen. Dat komt nadrukkelijk uit het advies van Deetman, Delft parel in de Randstad. Daarnaast is de woningmarkt van nu, met meer partijen, meer belangen, minder financiële middelen die verdeeld zijn over veel partijen, een andere dan in het recente verleden. De woningmarkt houdt niet op bij de grenzen van de gemeente, maar reikt tot op het niveau van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Samenwerken met partners in de stad en de regio is steeds belangrijker om de ambities te halen.

Bij dit thema kun je denken aan de volgende vragen:

  • Als we nieuwe woningen bijbouwen, voor wie moeten deze dan bedoeld zijn?
    Denk aan gezinnen, alleenstaanden, studenten of ouderen.

  • Welke voorzieningen moeten er in 2040 sowieso de Delftse wijken zijn?
    Hoeveel kappers, bakkers, supermarkten of speeltuinen per wijk zijn wenselijk?

  • Hoe moeten nieuwe huizen in Delft eruit komen te zien?
    Is dit hoog- of laagbouw? Zijn dit rijtjeshuizen of studio’s?

Meedoen
Wil jij minimaal 1 keer meedoen aan de Onderzoekende Dialoog? Stuur dan voor 21 februari een email naar Anna Maria via opleiding.talent@vvddelft.nl! De eerste bijeenkomst vindt plaats in maart; datum en locatie volgen.

Stuur een mail.

Mocht je alvast meer willen weten over de woonvisie, dan kun je de volgende bronnen bekijken: