Delftse VVD leden geven input voor de Woonvisie

Woensdag 3 mei was de start van de pilot Onderzoekende Dialoog. Een aantal Delftse liberalen hebben gehoor gegeven aan de oproep van Miranda om tijdens de Onderzoekende Dialoog mee te denken. Dit keer is gekozen voor het thema wonen. Er wordt namelijk door het college van B&W gewerkt aan een nieuwe woonvisie. Deze visie wordt de leidraad voor de plannen rondom wonen in de jaren 2023 – 2030. We hebben het gehad over de uitvoerbaarheid – of het gebrek daaraan – van de huidige plannen, over het grote aandeel sociale huur en over hoe volgens ons Delft eruit moet gaan zien. Voor ons was het belangrijk om een gezonde mix van allerlei soorten woningen voor verschillende groepen in Delft te hebben: gezinnen/studenten, starters/ouderen en sociale/duurdere huur/koop. Miranda vertelt hieronder hoe ze dit gesprek heeft kunnen gebruiken.

"Voor mij was het erg nuttig om met de leden in gesprek te gaan over wonen. Wonen is een heel groot onderwerp. Ik vind er van alles van want ik woon ook in onze mooie stad, toch hoor ik liever van leden en van andere inwoners in de stad wat zij van wonen in de stad Delft vinden. In mijn vrije tijd ga ik dat gesprek aan met de mensen in mijn omgeving, familie, vrienden, buren, ondernemers en mensen die bij mij in de wijk wonen. Dat helpt mij te toetsen of dat wat ik vind ook breed gedragen wordt. Dat vind ik belangrijk, horen wat er leeft en dat tijdens commissievergaderingen inbrengen. 

We spraken tijdens de Onderzoekende Dialoog bijvoorbeeld over wat voor stad we willen dat Delft is. Een in demografisch opzicht gemixte stad of een stad voor vooral jongeren en ouderen met veel hoogbouw en woningen met heel weinig vierkante meter. Dat laatste is namelijk waar dit college met de nieuwe woonvisie op wil sturen. Bijvoorbeeld door meer sociale huur- en studentenwoningen te bouwen. Het gesprek in de Onderzoekende Dialoog heeft mij geholpen om te pleiten voor meer (koop)woningen voor starters die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en voor gezinnen. Het leverde ook een aantal leuke quotes en oneliners op voor het debat. Een quote (door geen woningen voor gezinnen te bouwen haal je de ziel uit de stad) is zelfs overgenomen door de krant. Hoe leuk is dat!"Wil jij ook een keer meedenken met onze raadsleden? Neem dan contact op met Anna Maria!