Bezoek Tweede Kamerlid Peter de Groot – Wonen

Op maandag 11 september kwam Peter de Groot, Tweede kamerlid met het thema Wonen in zijn portefeuille, op uitnodiging van de leden van de Onderzoekende Dialoog op bezoek in Delft. Wij spraken over de plannen van het Delftse college ten aanzien van wonen. Deze plannen voor Delft zijn terug te lezen in de concept woonvisie.

Kort samengevat heeft dit college de ambitie heeft om het aantal inwoners van Delft te laten groeien van 104.000 naar 120.000 in 2040, en het aantal studenten laten groeien van 28.000  naar 40.000 in 2030.De provincie Zuid-Holland wil tot en met 2030 minimaal 75.000 woningen bijbouwen, 16.000 daarvan moeten in Delft gebouwd worden. Een groot deel van deze woningen zullen zoals het er nu op lijkt kleine studio’s en sociale huurwoningen worden. En dat is problematisch omdat we nu al een tekort hebben aan middeldure huur- en goedkope koopwoningen, en er wonen al weinig gezinnen en twee verdieners zonder kinderen in Delft. Er is nauwelijks doorstroming op de huidige Delftse woningmarkt. Het is namelijk heel moeilijk om vanuit een sociale huurwoning door te stromen naar een volgende woning, omdat het zogenaamde middensegment aan huur- en koopwoningen ontbreekt. Er zijn in Delft wel veel sociale huurwoningen en studentenwoningen (44%), alleen komen gewone Delftenaren zonder urgentieverklaring in Delft nauwelijks in aanmerking voor zo’n woning. Zij komen onderaan de wachtlijst omdat er “doelgroepen” zijn, soms bij wet bepaald en soms door het college extra aangewezen, die voorrang krijgen op gewone Delftenaren die ook een woning zoeken.

Peter de Groot gaf ons mee om ons positieve verhaal aan de ene kant en dat van het college aan de andere kant, visueel te maken. Laat zien hoe Delft eruitziet als de plannen van het college worden uitgevoerd. En zet daar het beeld van de Delftse VVD tegenover. Leg uit dat de VVD het mogelijk wil maken dat Delftenaren die dat willen een wooncarrière kunnen opbouwen. Dat het mogelijk moet zijn om van het sociale segment te groeien naar een woning in eigen bezit, bijvoorbeeld door je sociale huurwoning op een gegeven moment te mogen kopen. Zo komt het goed wonen en het opbouwen van woonkapitaal in ieders bereik.

“Het hebben van een eigen woning is belangrijk voor ontplooiing en zelfontwikkeling. Dat gun ik iedereen” - Anna Maria

Met de leden van de Onderzoekende Dialoog gaan we de ideeën die we hebben opgedaan verder uitwerken tot een kernboodschap en een campagneplan die we in kunnen zetten bij de volgende lokale verkiezingen. In de komende 2,5 jaar gaan we onze kernboodschap zo vaak als mogelijk voor het voetlicht brengen, zodat iedereen in Delft begrijpt dat de VVD de enige partij is die zich inzet voor fijn veilig kwalitatief goed en betaalbaar wonen in Delft.