Wil het college nu ook de auto’s uit Tanthof, Voorhof en Buitenhof wegjagen?

Op 9 november jl. sprak Miranda namens de Delftse VVD de algemene beschouwingen uit, waarin wij onze mening gaven over de (financiële) plannen van het college voor de komende jaren. We bespraken meer dan 40 wijzigingsvoorstellen voor de begroting, die vooral vanuit de oppositie kwamen. Zelf dienden we 3 moties (collegeopdrachten) en 3 amendementen (wijzigingen in de tekst of de beslispunten) in. Een van onze voorstellen, die ook is aangenomen (!), licht ik er graag kort uit. Namelijk het amendement “Geen parkeertransitie in Delft-West”.

De aanleiding voor dit amendement zit hem in de volgende - toch wel heel bijzondere - tekst in de programmabegroting: “In dezelfde lijn als de parkeertransitie voor de binnenstad kijken we ook naar de parkeerruimte in Delft-West. We sluiten aan bij de gevel-tot-gevelbenadering en de mogelijkheden die dit geeft voor het verminderen van het aantal parkeerplaatsen en vergroenen van de openbare ruimte. Zo leveren we een bijdrage aan de energietransitie en de leefbaarheid in Delft-West.

De Delftse VVD vindt het onbegrijpelijk dat het college de “parkeertransitie” voor de binnenstad nu ook zondermeer wil uitrollen naar Tanthof, Voorhof en Buitenhof. Het college heeft daar ons inziens geen enkele aanleiding voor. De parkeersituatie is daar erg verschillend met die van de binnenstad en de wijken er direct omheen. Toch lijkt de tekst daar wel naar te verwijzen, en dat zorgt voor verwarring en zelfs onrust onder de inwoners van Tanthof, Voorhof en Buitenhof: begrijpelijk! Naar aanleiding van het debat schreef het Algemeen Dagblad er ook een mooi nieuwsartikel over: Auto verdwijnt ook uit straatbeeld in arbeiderswijk: ‘Arme bewoner boet voor groene plannen’

We hebben daarom aan het college voorgesteld om de hele alinea te schrappen. Ook het CDA, de SP, Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft, waren het met ons eens en dienden ons voorstel mee in. De wethouder zelf wilde echter niet aan ons voorstel meewerken. Gelukkig hebben we hem er tijdens het debat alsnog van kunnen overtuigen om alle verwijzingen naar parkeren er uit te halen.

Na ons amendement resteert alleen nog de tekst over de gevel-tot-gevel aanpak. Dat is een aanpak waarbij je bij het vernieuwen van de ondergrondse riolering ook meteen goed kijkt of je de inrichting van de straat kunt verbeteren. Dat is natuurlijk prima, zolang het wegpesten van auto’s daarbij maar geen hoger doel is. Dat hoeft en willen we ook helemaal niet in de Tanthof, Voorhof en Buitenhof: daar is in principe genoeg ruimte, hebben veel bewoners juist behoefte aan een auto (ze wonen immers niet in de buurt van het station) en kunnen we bovendien niet zomaar verwachten dat iedereen het geld kan opbrengen om een vergunning te kopen.