Cameratoezicht werkt

Sinds oktober is er cameratoezicht ingesteld op en rondom de Papsouwselaan vanwege overlast door hangjongeren en (vuurwerk)explosies. Als gevolg hiervan is er direct gevaar voor de bewoners en ondernemers. Uit een brief van de burgemeester blijkt dat ondanks het dalen van de meldingsbereidheid, het aantal meldingen toch is blijven stijgen. Dat zegt iets over de intensiteit van de overlast! In de commissievergadering van 17 november hebben wij hierover onze zorgen uitgesproken.

In de raadsvergadering van juni diende de VVD samen met Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft tevergeefs al een motie in voor het instellen van cameratoezicht op deze plek. We zijn blij dat de burgemeester desondanks nu toch besloten heeft om met cameratoezicht de overlast te lijf te gaan.

Het blijkt namelijk dat er minder overlast wordt ervaren en dat ook het aantal meldingen over overlast is gedaald. Daar zijn we blij mee, en het blijkt dus nog maar eens: cameratoezicht werkt! In de commissievergadering hebben we de burgemeester gevraagd om in samenwerking met de politie, handhaving en partners in de stad aan de slag te gaan om de meldingsbereidheid weer omhoog te krijgen. Dat is namelijk essentieel om in de toekomst snel weer een goed beeld te kunnen krijgen van overlast. Tegelijkertijd kun je dan sneller optreden, bijvoorbeeld met cameratoezicht.

Wat ons betreft wordt cameratoezicht ingezet zodra op een locatie veel overlast wordt ervaren. De burgemeester heeft hiervoor de bevoegdheid, we zien graag dat deze sneller wordt ingezet. De Delftse VVD houdt de situatie in de gaten.