De Delftse VVD gaat de wijk in

De Delftse VVD fractie is in de afgelopen weken de wijk in getrokken. Dit naar aanleiding van de plannen van de gemeente om in samenwerking met DUWO het huidige aantal van 700 studentenwoningen aan de Van Hasseltlaan uit te breiden naar 1200 wooneenheden. Naar aanleiding daarvan zijn er veel brieven van bezorgde omwonenden naar de gemeenteraad gestuurd. Dat hebben wij gezien en daarom hebben wij het college gevraagd om schriftelijk op de briefschrijvers te reageren. Deze brief van het college zullen wij dan ter bespreking op de bespreekagenda laten zetten. Want wij maken ons zorgen, want lijkt het erop dat het de gemeente weer niet lukt om een goed participatieproces met bewoners en omwonenden te doorlopen.

Om onszelf goed te informeren zijn Tessa, Avinash en ik, in gesprek gegaan met een vertegenwoordiging van de bewoners (Wij Wonen) en een vertegenwoordiging van omwonenden van de Van Hasseltlaan. Dit doen wij omdat wij het belangrijk vinden om van verschillende partijen te horen hoe zij tegen de ontwikkelingen aankijken wat zij van het proces vinden. Tegelijkertijd helpt het ons om te toetsen of de plannen van de gemeente passen binnen de liberale lijn van de Delftse VVD fractie. In het geval van studentwoningen is ons standpunt dat, vanwege de gezonde balans in de wijken, studentenwoningen vooral op de campus bijgebouwd dienen te worden. En vinden wij dat als er studentenwoningen gebouwd worden, dat het dan ook echt onzelfstandige woningen dienen te zijn.

Studenten 

De vertegenwoordigers van Wij Wonen vertelden ons dat zij blij zijn dat er extra studentenwoningen komen. Zij gaven aan ons de suggestie mee om, meer onzelfstandige woningen te bouwen en ter overbrugging van het verdwijnen van studentenwoningen tijdens de bouw, tijdelijke studentenhuisvesting te realiseren op de TU-campus. Ook lieten zij ons weten, de lange bouwperiode van meer dan 10 jaar, zo kort mogelijk te willen houden, zowel voor de bewoners alsook voor de omwonenden. Deze suggesties zullen wij inbrengen tijdens de aankomende besprekingen van dit onderwerp.

Omwonenden

Aan de keukentafel vertellen de omwonenden ons dat zij geschrokken zijn van de bouwplannen van DUWO. Zij krijgen namelijk letterlijk een muur aan woningen en een parkeergarage in hun achtertuin en gezichtsveld. Hun pijn zit met name in het gebrek aan inspraak en participatie. Zij wisten dat de studentenwoningen gerenoveerd zouden worden en dat er een klein beetje nieuwbouw bij zou komen. Daar staan de omwonenden welwillend tegenover. Bijvoorbeeld het optoppen van de bestaande woningen vinden zij een goed idee. Echter, de plannen van de gemeente en DUWO, zoals die er nu liggen vinden bewoners megalomaan, uit de kluiten gegroeid en niet passend in het beeld van de wijk. Het zal bijvoorbeeld ten koste gaan van het groene parkje achter de Van Hasseltlaan. Dit werd pijnlijk zichtbaar toen de bewoners aan Tessa en mij in het park lieten zien tot waar er gebouwd gaat worden.

De bewoners pleiten voor het samenvoegen van de verschillende stedenbouwkundige ontwikkelingen in de wijk. Te weten, de Van Hasseltlaan, de verbouwing van het winkelcentrum aan de Vrijheidslaan, verbouwing Wokmaster en de uitbreiding van de seniorenwoningen aan de Vijverhof. Deze suggestie van de bewoners nemen wij ter harte en gebruiken wij de komende periode om in de commissie ons punt te maken en te pleiten voor meer en betere bewonersparticipatie. Onze inzet is om de gemeente te laten komen tot een goed proces met uiteindelijk tevreden bewoners en omwonenden.