Ons Delft!

De titel: Ons Delft! Want Delft is van ons allemaal! We willen Delft nog gaver, beter, schoner, goedkoper en mooier maken. Ik hoop dat je naar aanleiding van dit verkiezingsprogramma voor het eerst, of juist opnieuw, voor de VVD Delft zult kiezen.

Afgelopen raadsperiode heeft de VVD deelgenomen aan het college van burgemeester en wethouders. Zonder op te scheppen kan ik zeggen dat door onze uitstekende wethouder en fractie wij voor Delft een aantal punten concreet hebben verbeterd. Een paar voorbeelden: de OZB is, ondanks de financiële problemen, lager dan bij aanvang van de afgelopen periode. Het aantal ambtenaren is de afgelopen jaren bijna gehalveerd en camera’s worden ingezet wanneer dat de veiligheid verbetert, met als gevolg dat in de wijk Buitenhof de rust enigszins lijkt weergekeerd.

Delft is nooit af en daarom blijven we er verder aan werken. Nu de spoorzone grotendeels is afgerond en eindelijk ook de Sint Sebastiaansbrug wordt vernieuwd, heeft Delft behoefte aan rust. We moeten vooral werken aan het verbeteren van de kerntaken. De openbare ruimte in Delft moet echt beter onderhouden worden! Niet alleen in de binnenstad, maar in alle wijken moet de kwaliteit omhoog. Het onkruid, maar ook de slecht onderhouden wegen en fietspaden, zijn ons een doorn in het oog.

Dan de lokale belastingen, die moeten en kunnen verder omlaag. Dat kan als de gemeente zich zou beperken tot echte kerntaken. Waarom zouden we in Delft een kwart meer moeten betalen dan gemiddeld in Nederland? Verder blijven we natuurlijk hameren op het feit dat er zo min mogelijk regels moeten zijn en dat de regels die er wel zijn, gehandhaafd moeten worden.

De campus van de TU Delft moet veranderen in een levendige en gezellige stadswijk. Op die manier kan de balans tussen de levendigheid van een studentenstad en de bewoonbaarheid voor andere Delftenaren in balans blijven.

Kortom: Wij willen in Ons Delft! dat de Delftenaar centraal staat. Met jouw steun maken we Delft blijvend financieel gezond, met zo laag mogelijke lokale belastingen en een prettige omgeving om in te wonen, ondernemen en recreëren.

Bart Smals
Lijsttrekker VVD Delft