Werken aan de toekomst

Samen verder voor Delftenaren.

In Delft kan iedereen zichzelf zijn, veilig over straat lopen en een passende woning vinden. Er zijn opleidingen en banen op ieder niveau en alle Delftenaren hebben de vrijheid om te ondernemen. Sport en zorg zijn voor iedereen toegankelijk. Met elkaar zorgen we voor een prettige omgeving om in te wonen, werken en leuke dingen te doen. Zo ziet Delft eruit als het aan de VVD, de Volkspartij Voor Delft, ligt.

Om dit te bereiken gaan we allereerst bouwen, bouwen, bouwen! Door maximaal in te zetten op het bijbouwen van (gezins)woningen zorgen we dat alle Delftenaren een passende woning kunnen vinden. We creëren extra banen. Meer banen op ieder niveau zijn hard nodig om de werkloosheid in Delft aan te pakken. Door het scheppen van banen, het stimuleren van bij- en omscholing en het creëren van leerwerkplekken kunnen meer Delftenaren aan het werk.

Wij zijn klaar met andere partijen die bedenken wat goed is voor de wereld. De Volkspartij Voor Delft is er voor de mensen, niet voor de mensheid. Wat ons betreft is de autobezitter gewoon welkom in Delft en wordt deze niet de stad uitgejaagd. Ook gaan we Delftenaren niet belasten met oneindig veel afvalbakken om afval te scheiden. Het afval kan efficiënt en goedkoop worden nagescheiden en daar zetten wij dan ook op in. Door daarnaast innovatieve bedrijven en technisch onderzoek alle ruimte te geven, werken we aan oplossingen en producten die bijdragen aan de Delftse economie én de klimaatadaptatie en energietransitie. De Volkspartij Voor Delft werkt aan onze toekomst.

Sporten en (buiten)recreatie vinden wij belangrijk. De coronacrisis heeft ons geleerd hoe belangrijk frisse lucht en sporten is. De Delftse VVD wil daarom weer een buitenzwembad in de stad. Ook moet de waterkwaliteit van het natuurwater in de Delftse Hout en de waterspeeltuin worden verbeterd. Het is hoog tijd dat we in Delft afkomen van de blauwalg. Ook zetten wij in op het beter onderhouden van de openbare ruimte. Het onkruid, maar ook slecht onderhouden wegen en fietspaden, zijn ons een doorn in het oog.

Tot slot moeten en kunnen de lokale lasten omlaag. Er moet vanuit de rijksoverheid meer geld beschikbaar worden gesteld om gedecentraliseerde taken te kunnen uitvoeren. Het is niet langer uit te leggen dat Delftenaren een kwart meer belasting betalen dan een gemiddelde inwoner van Nederland. Werken moet lonen en moet mensen niet in de schulden jagen. Wij vinden daarom dat de gemeente zich moet beperken tot haar kerntaken. Het uitgangspunt is een sterke overheid die verstandig met ons geld omgaat en klaarstaat voor de Delftenaar.

De Delftse VVD gaat voor de inwoner, samen gaan we verder voor Delft. Want Delft wordt sterker wanneer de inwoners centraal staan.

Kies daarom lokaal liberaal, kies voor de Volkspartij Voor Delft!

Dimitri van Rijn Lijsttrekker van de Delftse VVD 

Lijsttrekker VVD Delft