Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool werkt

De VVD wil een schone stad om in te werken, ondernemen en recreëren. Het afval wordt daarom regelmatig opgehaald. Bewoners dragen zelf bij door het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt en gaat zwerfvuil tegen. Bij de afvalinzameling staan gemak en lage kosten voor inwoners centraal.

 • Afvalverwerking kan efficiënter en effectiever uitgevoerd worden door een marktpartij. Daarom willen wij Avalex naar de markt brengen.
 • De VVD pleit voor maatwerk per wijk op gebied van afvalinzameling. De wensen en eisen van afvalinzameling zijn bijvoorbeeld in Tanthof anders dan in Voordijkshoorn.
 • Afval inzamelen mag niet leiden tot ongemak voor onze inwoners. Daarom streeft de VVD naar meer nascheiding. Hiermee worden inwoners niet verplicht al hun afval te scheiden.
 • We willen dat er voldoende afvalcontainers en inzamelingspunten op logische plaatsen zijn, zoals bij de supermarkt.
 • Wij willen verrommeling van wijken tegengaan. Veroorzakers van hondenpoep, zwerfvuil en graffiti worden aangepakt.
 • Om overlast van ongedierte tegen te gaan, worden afvalcontainers waar mogelijk ondergronds geplaatst.
 • Ondergrondse afvalcontainers worden alleen geleegd wanneer ze vol zijn. Dit drukt de kosten voor de belastingbetaler.
 • We willen dat iedereen in Delft meebetaalt aan de kosten van de afvalinzameling- en verwerking. Het onderscheid tussen één- en meerpersoonshuishouden wordt vervangen door een systeem waarbij de heffing afhankelijk is van het aantal volwassenen op een woonadres.
 • De VVD is voorstander van de circulaire economie. Daarom willen we dat zoveel mogelijk afval gescheiden en hergebruikt wordt.
 • Wij willen blijven samenwerken met het Hoogheemraadschap van Delfland om te zorgen voor de afvoer van het water, de zorg voor waterkwaliteit en het beheer van het grondwaterpeil. Het is normaal dat iedere gebruiker meebetaalt aan de kosten hiervan.
 • De VVD wil dat winkel- en recreatiegebieden beter worden schoongehouden. Daarom moeten er genoeg afvalbakken en openbare toiletten zijn.