Waar je kunt genieten van de natuur

De VVD wil dat we trots kunnen zijn op de Delftse natuur. We genieten van de Delftse Hout, de vogels in de tuin en het groen in de parken. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. Groen en economie zijn geen tegenpolen van elkaar, maar kunnen hand in hand gaan. Het stadspark bij de spoorzone is daar een goed voorbeeld van. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven, zij kunnen helpen om de natuur en het milieu te beschermen. Wij geloven niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen, daarom pakken we milieuvervuiling aan. De grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.

  • De VVD wil dat de openbare ruimte in heel Delft beter wordt onderhouden. Hiermee zorgen we ervoor dat de kwaliteit van wijken zoals Hof van Delft, Voorhof en Buitenhof toeneemt.
  • Het openbaar groen wordt goed onderhouden. Dit is in de eerste plaats de taak van de gemeente, maar bewoners worden aangemoedigd een stukje groen te adopteren en dit zelf te onderhouden. Zo blijft het openbaar groen in goede conditie tegen lagere kosten.
  • Regen moet kunnen worden opgenomen door de bodem, daarom wordt verstening van de openbare ruimte tegengegaan. Op deze manier wordt Delft klimaatadaptief en kan het goed omgaan met het veranderende klimaat.
  • Omdat zowel de aanwezigheid van gras als die van planten en bomen belangrijk is, wordt gezorgd voor diversiteit in de openbare ruimte.
  • De Delftse Hout is een fijne plek om te recreëren en te zwemmen. Het zwemwater moet altijd schoon en veilig zijn.
  • We willen de cultuurhistorische band met water versterken, door kanalen en grachten beter bevaarbaar te maken en door de beleving van water voor Delftenaren te verrijken.