Waar vervoer vlot van A naar B gaat

We gaan naar werk, bij vrienden en familie op bezoek of wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Dat de doorstroming goed is, je niet in de file staat om de stad uit te komen en je op tijd bent bij je afspraak. En het is bovenal belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger, fietser en automobilist. Voor ons is iedereen gelijkwaardig!

▶Reistijd moet niet langer zijn dan nodig. Er is een goede doorstroming van het verkeer voor fiets, auto en openbaar vervoer. Mobiliteit wordt per wijk bepaald; maatwerk per wijk levert de beste oplossingen op.

▶ Achterstallig onderhoud van wegen en bruggen wordt snel aangepakt. De Hoogbrug is bijvoorbeeld al veel te lang afgesloten. Zoiets mag niet meer voorkomen.

▶ Over wegwerkzaamheden en wegafsluitingen wordt tijdig en duidelijk gecommuniceerd. Onderhoud moet in één keer gebeuren om overlast te beperken. Alternatieve routes worden helder aangegeven.

▶ Straten en wijken worden veilig ingericht, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportverenigingen. Dit gebeurt in samenwerking met politie, ouders en buurtbewoners.

▶ Er wordt gehandhaafd op roekeloos rijgedrag. Scheurende bezorgfietsenen scooters leiden regelmatig tot gevaarlijke situaties en moeten worden aangepakt.

▶ Een ondergrondse fietsenstalling in de binnenstad is een oplossing voor het grote tekort aan fietsparkeerplaatsen. Indien betaalbaar, wordt bij grote renovatiewerkzaamheden in het centrum een ondergrondse fietsenstalling gebouwd.

▶ Wees- en zwerffietsen worden actief verwijderd. Een fiets mag maximaal twee weken worden geparkeerd op dezelfde plek.

▶ De Harnaschpolder moet goed bereikbaar zijn met de auto. Daarom moet de verkeersknip tussen de Kristalweg en Hoefslagendreef verdwijnen. Tot die tijd blijven ontheffingen ruimhartig verleend worden aan bijvoorbeeld bewoners, ondernemers, artsen, thuiszorg en mantelzorgers.

▶ We willen dat verkeer zo min mogelijk hoeft om te rijden. Daarom willen we het autoluwe gebied en de milieuzone niet verder uitbreiden.

▶ Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met een goede verbinding tussen stad en regio. Daarin zien we de voordelen van innovatieve en kostenefficiënte vormen van openbaar vervoer, zoals mobility as a service en deelscooters en -fietsen (deelmobiliteit).

▶ Bij ov-knooppunten wordt gezorgd voor voldoende fietsenstallingen.

▶ Tram 19 moet zo snel mogelijk gaan rijden naar de campus van de TU Delft en verder.

▶ Er moet een razendsnelle ovverbinding naar Rotterdam The Hague Airport komen, bijvoorbeeld door het doortrekken van tramlijn 19.