Waar je goed kunt parkeren

▶ Alle Delftenaren moeten in de buurt van hun huis kunnen parkeren. Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar hoognodig om op werk te komen of te kunnen mantelzorgen.

▶ De parkeertarieven voor bezoekers en bewoners moeten fors omlaag. Voor parkeren betaal je per minuut.

▶ Het parkeren in de parkeergarages wordt gestimuleerd met een aantrekkelijk tarief.

▶ Parkeren moet eenvoudig en betaalbaar zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Daarom willen wij het systeem van parkeervergunningen versimpelen.

▶ De opbrengsten van parkeren worden volledig gebruikt voor een goede bereikbaarheid van de stad.

▶ Bij nieuwbouw wordt ingezet op parkeren op eigen terrein voor fiets en auto.

▶ Het dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages van kantoren en bedrijven wordt gestimuleerd. Door deze parkeerplaatsen te gebruiken op koopavonden, zaterdagen en koopzondagen wordt de parkeerdruk in Delft verlicht.

▶ De haalbaarheid van een ‘park and ride’ locatie (mobiliteitshub) langs de snelweg en bij de campus wordt onderzocht. Zo kun je met het openbaar vervoer of een andere vervoersmobiliteit naar het centrum toe en wordt de parkeerdruk in het centrum verlicht.

▶ De gemeente stimuleert elektrisch rijden door het aanleggen van laadpalen bij parkeerplaatsen te versnellen.