Waar vervoer je vlot van A naar B brengt

We verplaatsen ons allemaal voortdurend van A naar B. We doen dit om naar ons werk te gaan, boodschappen te doen en familie en vrienden op te zoeken. Het is fijn als dit zo snel mogelijk gaat. Delft is een druk en belangrijk knooppunt voor spoor en snelwegen. De VVD wil zorgen dat Delft goed bereikbaar is met het OV, de fiets en de auto.

 • Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer op het wegennet optimaal is. Wij vinden dat tijdens de spits de autowegen voorrang hebben op de recreatievaart.
 • Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. De VVD is voor vervoer op maat, zodat dit goed past bij de vervoersbehoefte van Delftenaren.
 • Openbaar vervoer rijdt milieuvriendelijk, door schonere en waar mogelijk kleinere bussen te gebruiken.
 • De fietspaden worden steeds intensiever gebruikt, mede door de populariteit van de elektrische fiets. Omdat fietsers prettig en veilig door de stad willen rijden, worden fietspaden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming van het verkeer centraal staan.
 • De VVD wil naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimte, bijvoorbeeld in het centrum en bij de stations.
 • De Harnaschpolder moet goed bereikbaar zijn met de auto. Daarom moet de verkeersknip tussen de Kristalweg en Hoefslagendreef verdwijnen.
 • De gemeente maakt actief bekend, wanneer wegen worden afgesloten en biedt een alternatieve route aan. Samen met dynamische reisinformatie wordt hiermee gezorgd, dat verkeer zich zo efficiënt mogelijk kan verplaatsen.
 • We willen dat verkeer zo min mogelijk hoeft om te rijden. Daarom zijn we tegen uitbreiding van de milieuzone.
 • Het autoluwe gebied is groot genoeg. We zijn voorstander van het verder optimaliseren van deze zone, niet voor het uitbreiden ervan.
 • Het is belangrijk dat er hoogwaardige OV-verbindingen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn. Daarom moeten er rechtstreekse verbindingen komen tussen Delft en het centrum van Rotterdam via Rotterdam The Hague Airport, bij voorkeur met een tramlijn.
 • De VVD wil dat op station Delft Zuid elke tien minuten een trein richting Rotterdam en Den Haag vertrekt. Daarom willen we ook een verbinding van vier treinsporen tussen Delft Zuid en Schiedam.
 • Het huidige OV-systeem is niet berekend op de grote groepen studenten in Delft. Daarom wil de VVD dat er vaart gemaakt wordt met de aanleg van de Sint Sebastiaansbrug en de tram naar de
 • TU-wijk om een OV-studentenroute te creëren, die de belangrijkste complexen van de universiteit, de hogescholen, de ROC’s, grote studentenwooncomplexen en de stations verbindt.
 • Alle tram- en bushaltes zijn toegankelijk voor mindervaliden en kinderwagens.
 • De verschillende manieren van vervoer moeten goed op elkaar aangesloten zijn.
 • Scholen zijn goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school.
 • De groei van Rotterdam The Hague Airport zorgt voor verbeterde bereikbaarheid, meer banen en meer bedrijvigheid in de regio. Daarom mag de groei van de luchthaven voortgezet worden.
 • De nieuwe Sint Sebastiaansbrug moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Deze staat open voor al het verkeer en zorgt dat er een goede OV-verbinding met de TU-campus komt.