Waar ondernemers de ruimte krijgen

Als het goed gaat met onze lokale ondernemers, dan gaat het goed met Delft. Maar de coronacrisis heeft onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. En hoewel de coronacrisis nu meer onder controle is, moeten we de economie blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, innovatieve technieken voor de toekomst en banen op ieder niveau.

▶ Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. We werken aan een optimale inrichting van onze winkelgebieden, verbetering van de openbare ruimte en passende branchering.

▶ Bij het ontwikkelen van wijken wordt er rekening gehouden met ruimte voor (startende) ondernemers.

▶ Schieoevers biedt veel kansen voor Delftse bedrijven. Op deze plek blijven we ruimte bieden aan bijvoorbeeld de maakindustrie. Wel wordt in dit gebied werken gecombineerd met wonen.

▶ De gemeente blijft investeren in (ruimte voor) nieuwe en innovatieve ondernemingen in Delft en ZuidHolland, bijvoorbeeld via YES!Delft en InnovationQuarter.

▶ Omdat de samenwerking van ondernemers bijdraagt aan de kwaliteit van een winkelgebied, bevorderen we dat ondernemers samen verantwoordelijkheid nemen voor hun winkelstraat.

▶ Waar het kan, verlengen we ondernemers- en evenementenvergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels, duidelijke kaders of een meldingsplicht.

▶ Er is één loket waar ondernemers en evenementenorganisaties terecht kunnen voor vragen, vergunningen en schuldhulpverlening. Uitgangspunt is hierbij maatwerk en oog voor de ondernemer.

▶ De bloktijden voor laden en lossen in de binnenstad worden verruimd of in overleg met de regio aangepast, zodat dit voor ondernemers geen reden is om te vertrekken uit de stad.

▶ De VVD is voorstander van uitbreiding van de terrasruimte, zolang levendigheid en leefbaarheid in balans blijven.

▶ Voor een klein terras schaffen we de vergunning af. Ondernemers nemen zelf de verantwoordelijkheid voor afstemming met hun directe omgeving.

▶ Bedrijven en ondernemers kunnen zelf het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag.

▶ Alle wethouders zijn verantwoordelijk voor het verminderen van de regeldruk. Zo zorgen we ervoor dat ondernemers kunnen ondernemen.

▶ De gemeente betaalt rekeningen binnen dertig dagen, omdat ondernemers van inkomsten afhankelijk zijn en niet te lang op hun geld kunnen wachten.

▶ Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld.