Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan

Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. We willen dat zoveel mogelijk Delftenaren aan het werk gaan. Bij omen bijscholing richten we ons op iemands talenten en mogelijkheden. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we hen naar begeleid werk en leerwerkplekken. Op die manier pakken we werkloosheid in Delft aan en zorgen we dat zoveel mogelijk Delftenaren aan het werk kunnen.

▶ Het onderwijs en bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen voor zo veel mogelijk banen voor wie klaar is met zijn opleiding. Uitgangspunt is banen op ieder niveau, voor doeners en denkers.

▶ Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving.

▶ De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen we in de toekomst voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door mensenwerk, niet door een computer.

▶ Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen samen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan.

▶ Er wordt door Werkse! actief op gestuurd dat iemand met een uitkering moet solliciteren op banen met een reistijd tot anderhalf uur per enkele reis. Een baan buiten de stad is beter dan een uitkering van de stad.

▶ Werken moet lonen. Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, moet je er in inkomen op vooruit gaan. Regels die dit in de weg staan, schaffen we af. Zo voorkomen we een armoedeval.

▶ Als je bijstand ontvangt, maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering.