Waar de stad bruist en bezoekers van buiten aantrekt

Delft is een unieke water-, kennis- en monumentenstad die veel bezoekers van buiten aantrekt. Ondernemers werken iedere dag hard aan levendige en aantrekkelijke winkelgebieden. Dat geldt voor de binnenstad, maar juist ook voor bijvoorbeeld de Hovenpassage, Nassaulaan in Wippolder, Foreestweg en Dashof in Tanthof. Door hier wonen, werken, detailhandel, cultuur en horeca te vermengen, creëren we een bloeiende en levendige lokale economie.

▶ Winkelen in de eigen wijk, zowel fysiek als digitaal, is belangrijk. Kleinschalige winkels en winkelcentra worden gestimuleerd. Koop lokaal!

▶ We gaan leegstand tegen door ruime bestemmingsplannen op te stellen, waarin bijvoorbeeld wonen en werken flexibel kunnen worden afgewisseld.

▶ De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat bijvoorbeeld horecabedrijven producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers klanten als gast kunnen ontvangen. Wij zijn daarom voor het toepassen van blurring.

▶ City stewards worden effectief ingezet, zijn gastvrij en weten hoe ze deze gastvrijheid moeten uitdragen aan iedereen die ze tegenkomen. City stewards zijn het visitekaartje van onze stad.

▶ De gemeente zorgt voor voldoende openbare toiletten, bijvoorbeeld bij de bewaakte fietsenstallingen van Biesieklette.

▶ Recreatie, cultuur en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Onze historische plekken, musea, monumenten, grachten, Delftse Hout en de waterspeeltuinen dragen hieraan bij. De gemeente promoot dit actief met stadsmarketing.

▶ Initiatieven zoals de musical Willem van Oranje, het beoogde Museum Van Marken, en het gerenoveerde museum Prinsenhof zijn straks belangrijke publiekstrekkers voor Delft. Hier zijn we trots op.

▶ Ondernemers aan de rand van Delft krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme en natuurbeheer.

▶ We creëren een gelijk speelveld door toeristenbelasting te heffen voor zowel hotels als Airbnb-verhuur.