Waar iedereen geniet van cultuur

Cultuur is voor iedereen. In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor alle leeftijden en in alle wijken van Delft. In Delft is er een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen, zoals het museum Prinsenhof, theater De Veste, Royal Delft, het Vermeercentrum en museum Paul Tétar van Elven. Het zijn grote namen die veel betekend hebben voor Delft en voor de Nederlandse geschiedenis. Dit koesteren wij. We zijn er trots op dat we in Delft veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, musea, sportverenigingen, bibliotheken en buurthuizen een belangrijke rol. Er moet altijd een balans blijven tussen levendigheid en leefbaarheid. Maar of het nu gaat om een muziekfestival, een culinair event of de stadsschouwburg, in Delft is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van iedereen.

▶ Cultuur is voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat er een betere samenwerking is tussen cultuurinstellingen, gemeente en ondernemers. Zo kunnen ook ondernemers bijdragen via Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierdoor komt niet alles op het bordje van de gemeente te liggen en draagt de gehele stad bij aan Delftse culturele voorzieningen.

▶ Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Delft heeft veel cultuurhistorische evenementen, zoals één van de beste Sinterklaasintochten van Nederland, carnaval, het Delfts Chamber Music Festival, lichtjesavond en het varend corso. Hier is de Delftse VVD trots op.

▶ Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij bezoekers als inwoners. Dat draagt bij aan onze Delftse identiteit.

▶ Delft heeft een speciale cultuurhistorische band met water. Deze willen wij versterken door kanalen en grachten beter bevaarbaar te maken en door de beleving van water voor Delftenaren te verrijken. De cultuurhistorische relatie van Delft met water dient duidelijk en indringend tot expressie te worden gebracht, mede gericht op de toekomst.

▶ In de binnenstad worden de grachten opengesteld voor bootjes en ander varend verkeer, mits elektrisch, op waterstof of met spierkracht. Hier zien wij ook een rol voor recreatieve (water)ondernemers.

▶ Om het historische karakter van de binnenstad te behouden, wordt neonlichtreclame in het historische centrum teruggedrongen. Voor spandoeken over grachten en tussen bomen verlenen we niet langer een ontheffing.

▶ In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor alle leeftijden en in alle wijken van Delft. We vinden het belangrijk dat deze culturele voorzieningen en evenementen verspreid over de wijken, scholen en buurtcentra in Delft georganiseerd worden.

▶ Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij de gemeente actief en oplossingsgericht meedenkt. De gemeente denkt óók met de ondernemer mee als er iets misgaat.

▶ Culturele initiatieven zijn zoveel als mogelijk zelfvoorzienend, dit vereist slim cultureel ondernemerschap. Eigen opbrengsten, cofinanciering en samenwerking met private partners zijn het uitgangspunt.

▶ We willen financiële bijdragen aan culturele voorzieningen en evenementen zo effectief mogelijk inzetten, want budgetten van de gemeente zijn niet oneindig. Het is immers geld van alle Delftenaren. Van culturele instellingen verwachten we dat ze verantwoording afleggen hoe zij belastinggeld besteden.

▶ Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers bijdragen aan een breed maatschappelijk doel.

▶ De bibliotheek (DOK) is een noodzakelijke plek voor de stimulering van lezen voor jong en oud. Dit draagt bij aan de ontwikkeling en mentale gezondheid van Delftenaren.

▶ VAK stimuleert kunst en cultuur in Delft voor iedereen. Voor het volgen van toneel- en muziekles en andere cursussen worden marktconforme prijzen gevraagd. Voor Delftenaren met een kleinere portemonnee is er een tegemoetkoming mogelijk. Zo kan iedereen gebruik maken van kunst en cultuur in VAK.