Waar we veilig zijn en ons veilig voelen

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. In Delft vinden bovengemiddeld veel misdrijven, overvallen en fietsdiefstallen plaats. Dit moet veranderen. De stad moet niet alleen veilig zijn, je moet je ook veilig voelen. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

▶ Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances in Delft 24 uur per dag beschikbaar blijven. De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Ook overige hulpdiensten, zoals crisishulp en jeugdzorg, zijn goed bereikbaar en benaderbaar.

▶ In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie van en geweld tegen LHBTI’s keihard aan. Ook straatintimidatie, zoals nafluiten, roepen en sissen vinden wij onacceptabel. Het doen van aangifte wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt.

▶ Aangifte doen kan op het bureau, via internet of telefoon en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langskomt. Delft sluit zich aan bij initiatieven zoals Meld een Vermoeden.

▶ De politie, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en citystewards zijn zichtbaar op straat en in alle wijken. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit. De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die het veroorzaken.

▶ Handhavers zoals boa’s zijn duidelijk herkenbaar. Alleen wanneer dit echt van toegevoegde waarde is, doen boa’s hun werk onherkenbaar.

▶ Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente stimuleert de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners, ondernemers en wijkagenten werken daarbij samen.

▶ We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten. Zij moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Hufters die dit verzieken pakken we hard aan.

▶ Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen en Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers hoe ze hun huis of bedrijf goed kunnen beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie promoten deze keurmerken.

▶ Geluids-, afval- en stankoverlast zijn grote ergernissen in de stad waartegen moet worden opgetreden. Meldingen van overlast worden snel afgehandeld, de melder wordt hierover geïnformeerd.

▶ De gemeente en politie wisselen informatie over overlastmeldingen uit, zodat het niet uitmaakt waar overlast gemeld wordt.

▶ Overlast veroorzakende hanggroepen zorgen voor een onveilig gevoel. Op beruchte plekken wordt tijdelijk of permanent cameratoezicht ingezet. In ernstige gevallen kan een samenscholingsverbod uitkomst bieden.

▶ Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.