Waar criminaliteit wordt aangepakt

Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorgdraagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving.

▶ Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze verder afglijden naar georganiseerde criminaliteit.

▶ Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We sluiten het pand waar criminaliteit plaatsvindt, weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt wordt voor het faciliteren van criminele activiteiten.

▶ Sekswerkers moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun werk veilig te kunnen uitvoeren. De gemeente gaat daarom vergunningen afgeven voor sekswerkers. Hiermee voorkomen we illegale prostitutie en ondermijning.

▶ Terugkerende Syriëgangers en ISstrijders kunnen een enorme ontwrichtende invloed hebben op onze samenleving. Wij willen dat er alles aan gedaan wordt om radicalisering in onze wijken de kop in te drukken.

▶ Door zichtbare wijkagenten die surveilleren gaan we verloedering en overlast op straat en in wijken tegen. Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en gecontroleerd. Daarbij zetten we in op de patseraanpak uit Rotterdam, waarbij jonge criminelen worden gedwongen hun dure kleding, horloges en brommers in te leveren.

▶ Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Ook willen we dat ze gebruik kunnen maken van technologie zoals cameratoezicht en bodycams om hun eigen veiligheid en die van anderen te vergroten.

▶ Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven vloeien die terug in de gemeentekas. Dit geld wordt dan weer ingezet om de veiligheid te verbeteren.

▶ De burgemeester heeft bevoegdheden die zij kan gebruiken om Delft veiliger te maken. Wij willen dat zij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt aan het toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht.

▶ Mobiel cameratoezicht wordt ingezet zodra op een locatie veel overlast wordt ervaren. De burgemeester gebruikt hiervoor de reeds bestaande zelfstandige bevoegdheid.

▶ Steeds vaker zijn Delftenaren slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp-fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat fraude zoveel mogelijk wordt voorkomen en zij weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime.