de juiste balans tussen repressie en preventie.

Wij vinden dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn, wat je afkomst ook is en welk niveau je ook hebt. Goed onderwijs geeft inwoners de kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Doordat scholen verschillende onderwijskundige uitgangspunten hebben, kunnen de ouders het onderwijs kiezen wat bij hun kind past. Samen met de opvoeding van ouders, draagt het onderwijs bij aan de kennis, vaardigheden en normen en waarden van ieder kind.

▶ Alle kinderen in Delft hebben het recht op goed onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor goede onderwijskwaliteit. De gemeente houdt toezicht en grijpt in als de onderwijskwaliteit onder druk staat. Er wordt voorkomen dat kinderen thuis zitten omdat er geen passende onderwijsplek is.

▶ Er moet vrije keuze voor ouders zijn en geen selectie van kinderen op basis van postcode. Ouders moeten de vrijheid hebben om zelf te bepalen naar welke school hun kind gaat.

▶ Elke onderwijsinstelling moet iedereen toelaten, ongeacht geaardheid, geslacht en geloof.

▶ Scholen mogen integratie nooit tegenwerken. De gemeente werkt samen met (nieuwe) scholen om te zorgen dat er geen parallelle werelden ontstaan.

▶ School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.

▶ Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren. Of dit nu gebeurt op straat, in de klas, op het sportveld of online. Dit moet stoppen. We stimuleren scholen om antipestbeleid te maken en te gebruiken.

▶ De school zorgt ervoor dat kinderen kunnen leren in een gezonde, veilige en goed geventileerde leeromgeving.

▶ Op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is aandacht voor (taal)achterstanden bij jonge kinderen. Om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat de achterstanden worden weggewerkt.

▶ In het onderwijs wordt aandacht besteed aan digitalisering. Met de veranderende maatschappij gaat ook het onderwijs met de tijd mee. Leerlingen leren wat de gevaren zijn van cybercrime.

▶ School is een sociale ontmoetingsplaats. Buiten schooltijden kunnen in schoolgebouwen activiteiten georganiseerd worden op het gebied van muziek, sport en cultuur voor alle Delftenaren.

▶ Het is belangrijk dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld ‘kiss and ride’ parkeerplekken. Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. ▶ Naast de Technische Universiteit en de hogescholen, moet er ook een technische mbo-school komen. Delft is zo een techniekstad op ieder niveau. Met deze technici maken we de stad klaar voor de uitdagingen van morgen. ▶ We vinden het belangrijk dat de verschillende onderwijsinstellingen in Delft samenwerken. Daarom ondersteunen we het project Smart Makers Delft. Dit bevordert de doorlopende technische leerlijn van voortgezet onderwijs naar mbo, hbo en wo. ▶ De gemeente stimuleert samenwerking tussen technische opleidingen en het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door ondernemers en het onderwijs samen te brengen voor het realiseren van stageplaatsen.