Waar iedereen meedoet en integreert

In Delft doet iedereen mee. Nieuwkomers moeten integreren in de maatschappij. Daarom leren zij de Nederlandse taal en verdiepen zij zich in onze normen en waarden. De inburgering van nieuwkomers is hun eigen verantwoordelijkheid. Doe je niet mee, dan krijg je ook geen hulp. De gemeente biedt ondersteuning waar dit noodzakelijk is. Zo zorgen we ervoor dat nieuwkomers zelfredzaam worden, aan het werk kunnen en een bijdrage leveren aan onze samenleving.

▶ Het spreken van de Nederlandse taal is cruciaal om mee te kunnen doen in de samenleving en voor het vinden van een baan. De gemeente zorgt voor betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en laaggeletterdheid tegen te gaan.

▶ We verwachten maximale inspanning om het Nederlands onder de knie te krijgen. Wanneer iemand niet voldoende Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt aan inburgeren, kunnen boetes volgen of korten we de uitkering.

▶ Jonge kinderen van ouders die inburgeren worden standaard aangemeld bij een peuterspeelzaal om achterstanden te voorkomen. We betrekken ouders bij het taalonderwijs van hun jonge kinderen.

▶ Scholen mogen integratie nooit tegenwerken. De gemeente werkt samen met (nieuwe) scholen om te zorgen dat er geen parallelle werelden ontstaan.

▶ Wij vinden het belangrijk dat er bij de inburgering expliciet aandacht is voor onderwerpen als zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten, antisemitisme en de vrijheid van godsdienst.

▶ We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen subsidies verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op behoud van de eigen cultuur, of omdat ze democratische waarden ondermijnen. We leiden ambtenaren actief op om huwelijksdwang te herkennen en te voorkomen.

▶ In Delft is er geen plaats voor haatpredikers. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat zij kunnen haatzaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren.

▶ Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Delft geen plaats. We vinden dat de gemeente geen ondersteuning en hulp mag bieden voor opvang aan afgewezen asielzoekers en illegale migranten.