Waar iedereen gezond is, sport en beweegt

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. De Delftse VVD wil daarom meer investeren in sport. Door te sporten zorgen we bovendien voor een gezonde en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen, zodat iedere inwoner kan sporten.

▶ Alle Delftse sportverenigingen staan open voor alle Delftenaren. Want door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de Delftse samenleving.

▶ We stimuleren bewegingsonderwijs (gym) op scholen. Het is belangrijk om jong in aanraking te komen met de voordelen van sport, want jong geleerd is oud gedaan.

▶ Buurtsportcoaches stimuleren jongeren om te gaan bewegen en te sporten bij een vereniging. We dragen financieel bij aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen.

▶ We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Wanneer een sportveld plaats moet maken voor iets anders, komt het sportveld op een andere plaats weer terug.

▶ Bij nieuwbouw, herontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport.

▶ Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk Delftenaren gebruik maken van deze faciliteiten. Ook zorgen we ervoor dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties. Vooral overdag kunnen de accommodaties beter benut worden.

▶ Sportaccommodaties die in het beheer zijn van de gemeente worden goed en tijdig onderhouden. Het onderhoud wordt gefinancierd vanuit accommodatieverhuur en het sportfonds.

▶ De waterkwaliteit in de Delftse Hout en in de waterspeeltuin moet worden verbeterd. Het zwemwater moet altijd schoon en veilig zijn. Het is hoog tijd dat we in Delft afkomen van de blauwalg. Dit wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland gerealiseerd.

▶ De Delftse VVD wil dat er weer een buitenzwembad in de stad komt.

▶ Sommige sportverenigingen bieden leer-werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook begeleiden sportverenigingen mensen met een beperking en bieden zij dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We steunen deze welzijnsfunctie, omdat ze een grote bijdrage leveren voor de samenleving.

▶ Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren. Of dit nu gebeurt op straat, op het sportveld of online. Dit moet stoppen. We stimuleren sportverenigingen om antipestbeleid te maken en te gebruiken.

▶ In ons sportbeleid besteden we aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van iedereen. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Delft.