Waar het belang van de inwoners voorop staat

De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties.

▶ Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk.

▶ We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een vraag en er alles aan doet om je goed te helpen.

▶ De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen op het moment dat het hen uitkomt.

▶ De gemeente zet actief in op innovatie van de dienstverlening: bijvoorbeeld door het mogelijk te maken vooraf een digitale pasfoto in te leveren voor je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

▶ Een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kun je, tegen betaling, laten bezorgen op een zelfgekozen tijd en plek, bijvoorbeeld op je werk.

▶ Het stadskantoor kent openingstijden buiten kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een mens te spreken in plaats van een computer. Het is altijd mogelijk om op korte termijn een afspraak te maken.

▶ De gemeente zorgt ervoor dat de ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige informatie van Delftenaren beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.

▶ Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies.

▶ Het subsidieoverzicht wordt uitgebreid met informatie over het doel van de subsidie en of dit doel is bereikt. Delft kan daarbij een voorbeeld nemen aan het subsidieregister van de provincie Zuid-Holland.

▶ Subsidies worden alleen verleend wanneer het bijdraagt aan een helder gespecificeerd doel en worden jaarlijks geëvalueerd. Subsidies worden niet verleend aan initiatieven die groepen Delftenaren uitsluit.

▶ Gegevens worden zoveel als mogelijk gepubliceerd als open data. Delft breidt actief het aanbod uit.

▶ De uitkomsten van WOB-verzoeken worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

▶ De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals identiteitsfraude tegen te gaan of te bestraffen. Delft sluit zich aan bij initiatieven zoals Meld een Vermoeden.

▶ De gemeente maakt gebruik van algoritmes, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de dienstverlening. De gebruikte algoritmes zijn ‘nondiscriminatoir by design’ of volgens een vergelijkbaar principe ontwikkeld.

▶ De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen met collega’s in de omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid of woningbouw.

▶ De democratische controle op deelnemingen zoals Werkse!, Delft Support en gemeenschappelijke regelingen moet worden versterkt. De Delftse gemeenteraad moet directe invloed kunnen hebben op het te voeren beleid.

▶ Lokale verslaggeving en (onderzoeks)journalistiek zijn onlosmakelijk verbonden met goede democratische controle. De gemeente waarborgt daarom te allen tijde de vrijheid en onafhankelijkheid van de lokale journalistiek.