Waar we onze krachten bundelen voor slimme oplossingen

Delft maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om de problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.

▶ Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en denken we proactief mee.

▶ We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken, zoals Delfts Doen en het uitdaagrecht (Right to Challenge). Zo kunnen groepen inwoners gemeentelijke taken overnemen als zij daarvoor een goed plan hebben.

▶ Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.

▶ Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente heeft ook oog voor bijvoorbeeld de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes.

▶ We vinden het belangrijk dat Delftenaren zelf goede ideeën onder de aandacht kunnen brengen bij de gemeenteraad. Dit kan bijvoorbeeld door in te spreken, een petitie aan te bieden of een burgerinitiatief op te zetten.

▶ De 39 leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen alle inwoners van Delft. De raadsleden zijn gemakkelijk te bereiken. De mogelijkheid voor het referendum wordt afgeschaft.