Werken aan een campus om trots op te zijn

Delft is de belangrijkste technische stad van de randstad en daar is de VVD trots op. Delft, de TU Delft en de hogescholen kunnen niet zonder elkaar. Daarnaast is de TU Delft een grote werkgever voor Delft. Ook heeft Delft een goede voedingsbodem voor start-ups, met YES!Delft, de Biotechcampus en het Technopolisgebied. Het aantal studenten aan de TU Delft en hogescholen is de afgelopen jaren gegroeid en stijgt nog steeds. Deze groei biedt veel kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee: er is nog steeds een tekort aan woonruimte voor studenten en niet-studenten hebben soms moeite met veranderende verhoudingen in hun straat.

▶ De Delftse VVD wil dat de campus een levendige en gezellige stadswijk wordt met veel aanbod aan faciliteiten zoals cafés, restaurants en een supermarkt. Hier werkt de gemeente actief aan mee door onder andere aanpassingen van het bestemmingsplan.

▶ De TU Delft moet de campus optimaal kunnen benutten om uit te breiden en te moderniseren om er een levendige en gezellige stadswijk van te maken.

▶ Op de campus wordt de nieuwbouw van studentenwoningen geconcentreerd, ook voor internationale studenten. Dit helpt om van de campus een levendige en gezellige stadswijk te maken. Bestaande studentenwoningen blijven behouden.

▶ Veel studenten willen niet alleen wonen. Daarom wordt de bouw van onzelfstandige woningen voor studenten gestimuleerd.

▶ Iedereen mag zijn eigen leven leiden in de stad, maar houdt daarbij ook rekening met een ander. Bij overlast worden duidelijke afspraken gemaakt en gehandhaafd.

▶ Delft moet een aantrekkelijke stad zijn om in te leven voor (werkende) studenten, afgestudeerden, wetenschappelijk personeel en andere medewerkerkers van de TU Delft en hogescholen. Daarom moet er een goed aanbod aan betaalbare huurwoningen zijn en voldoende starterswoningen in de koopsector.

▶ Het huidige ov-systeem is niet toegerust voor de grote groepen studenten in Delft. Daarom wil de VVD dat er vaart gemaakt wordt om de tramlijn zo snel mogelijk over de campus te laten rijden.

▶ Er moeten genoeg parkeerplaatsen op de campus zijn voor medewerkers en studenten.

▶ Op de campus wordt bedrijfsruimte geboden aan start-ups, scale-ups, YES!Delft en bedrijven zodat deze door kunnen groeien. Zo komen er banen bij.

▶ Delft moet optimaal profiteren van de brede beschikbaarheid van studenten voor bijvoorbeeld hulp bij huiswerk, ouderenbegeleiding en bij Delftse sportverenigingen.