Liberale en VVD-raadsleden in Delft

Liberale en - vanaf 29 januari 1948 - VVD-raadsleden in de gemeente Delft na de bevrijding van Nederland in 1945.

© Gemeente Delft

A. Tijdelijke gemeenteraad van 9 november 1945 tot en met 23 augustus 1946

C.M. Hage
ir. S.H. Stoffel
B. Gekozen gemeenteraad
1946 - 1950C.M. Hage
1950 - 1954C.M. Hage
ir. S.H. Stoffel / ir. J. van der Vegt
1954 - 1958C.M. Hage / mevrouw V.L. van Krimpen-van der Ven
ir. J. van der Vegt
1958 - 1962ir. J. van der Vegt / P. Kamps
mevrouw V.L. van Krimpen-van der Ven / mevrouw A.M. Renaud - Rijsterborgh
ir. L. Jacobsen / mevrouw V.L. van Krimpen-van der Ven
P. Schrevel
1962 - 1966ir. J. van der Vegt / ir. O.A. von Köningslöw
mevrouw A.M. Renaud-Rijsterborgh
prof.dr.ir. J.B. le Poole / P. Kamps
1966 - 1970P. Kamps
ir. O.A. von Köningslöw
mevrouw A.M. Renaud-Rijsterborgh
F. Faro
1970 - 1974P. Kamps
ir. O.A. von Köningslöw
G.A.M. Koot / ir. M.L. Toppinga
mevrouw N. Slootweg-Klijn / mevrouw G. de Vries-Pielkenrood
A.P.J. Wagenaar
1974 - 1978ir. J. Korff
mevrouw G. de Vries-Pielkenrood
mevrouw M. Zelisse-van Ebbenhorst Tengbergen
P. Kamps / D. van Bergeijk
ir. R. Boorsma / ir. J.P. Buis / T.E. Schrijver
jhr.mr. J.L. Strick van Linschoten / J. van Duffelen
1978 - 1982ir. A.B.I.M. Vos de Wael
mevrouw G. de Vries-Pielkenrood

ir. B.P. Rauwerda
J. van Duffelen
mevrouw J.M. van Heest - Verloop
C.M. Lustig / mevrouw E.J. de Graaff-Wevers
1982 - 1986ir. A.B.I.M. Vos de Wael
J. van Duffelen
B.J. Boelens
mevrouw N.L.H. Meijer-Jentink
mevrouw W.C. Steffen-Hoogendoorn
E.J. Coers
C.M. Lustig / G.G.P. Droge
W.J.M.A. Sorée / J. Engels
1986 - 1990B.J. Boelens
mevrouw N.L.H. Meijer-Jentink
mevrouw W.C. Steffen-Hoogendoorn
ir. A.B.I.M. Vos de Wael
J. Engels
J. van Duffelen / J. Droog
1990 - 1994B.J. Boelens
R. de Boer
mevrouw W.C. Steffen-Hoogendoorn
mevrouw L.J. van der Hoek / R.M. Schuurman
J. Droog / mevrouw L.J. van der Hoek
1994 - 1998B.J. Boelens
R. de Boer
J. Ploeg
mevrouw W.C. Steffen-Hoogendoorn
1998 - 2002B.J. Boelens / mevrouw L.J. van der Hoek
mevrouw W.C. Steffen-Hoogendoorn
J.M. Bouman / H.P. Nijhof
A. de Graaff / A.S.A. van Leeuwen
Chr.L. Baljé
mevrouw A. Jonquière-Kamps / mevrouw A. Bulthuis-van der Jagt
2002 - 2006Chr.L. Baljé / drs. R. Vuijk
mevrouw W.C. Steffen-Hoogendoorn / mevrouw mr. E.G.D. Geursen
drs. R. Vuijk / mevrouw W.C. Steffen-Hoogendoorn
A.S.A. van Leeuwen
mevrouw L.J. van der Hoek
mevrouw M.H. Welle Donker
2006 - 2010drs. R. Vuijk
mevrouw W.C. Steffen-Hoogendoorn / L.B. Harpe
A.S.A. van Leeuwen
mevrouw L.J. van der Hoek
L.B. Harpe / mevrouw W.C. Steffen-Hoogendoorn
2010 - 2014L.B. Harpe
drs. R. Vuijk / mevrouw ir. B.M. Böcker
mevrouw L.J. van der Hoek / mevrouw. H.H. van der Woude
M.J. Koster van Groos
2014 - 2018L.B. Harpe
B.M.G. Smals
mevrouw ir. B.M. Böcker
mevrouw H.H. van der Woude / D. van Rijn
2018 - 2022H.H. van der Woude
B.M.G. Smals / mevrouw T.V. van den Berg
D. van Rijn
mevrouw drs. M.J.A. Voogt

Toelichting:

  • De wethouder is in de betreffende raadsperiode vet gedrukt.
  • De fractievoorzitter is in de betreffende raadsperiode onderstreept.
  • / (schuine streep) tussen namen geeft een tussentijdse opvolging in de betreffende raadsperiode aan.
  • Vanaf 1946 begonnen de raadsperiodes begin september totdat dit in 1986 werd verplaatst naar mei.
  • Formeel gezien zijn de wethouders sinds 2002 geen lid meer van de gemeenteraad, voor het overzicht staan ze er wel bij.