Doneren

© R.T.H.J. Hospers

Wij kunnen jouw bijdrage heel goed gebruiken om (weer) de grootste partij te worden. Wij zijn positief over de toekomst van Nederland en Delft. Wij willen de opgaande lijn graag doortrekken. Dat kan alleen als wij ook de komende jaren het vertrouwen krijgen om ons prachtige land en mooie stad te leiden. Dankuwel dat u daaraan wilt bijdragen!

Wij zijn wettelijk verplicht giften boven de € 4500 op te nemen in ons financieel jaarverslag. Aan donaties aan de VVD kan geen enkel recht worden ontleend.

Uw donatie kunt u overmaken op IBAN NL94ABNA0846413884 t.n.v. VVD Delft.