Nieuws

 • Kieslijst Delftse VVD bekend

  11 november − Tijdens de algemene ledenvergadering op 10 november is de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 unaniem vastgesteld door de leden van de Delftse VVD. Lijsttrekker Dimitri van Rijn: “Ik ben onwijs trots dat we zo’n mooie lijst hebben weten samen te stellen. Mijn handen jeuken om met deze fijne ploeg aan te slag te gaan en ons in te zetten voor ons mooie Delft en alle Delftenaren. Lees verder

 • "Samen voor een toekomst met de Delftenaar centraal" - Algemene Beschouwingen

  16 oktober − Donderdag 14 oktober heeft Dimitri van Rijn tijdens de Algemene Beschouwingen (Programmabegroting 2022-2025) de visie van de VVD Delft verteld. Omdat deze coalitieperiode bijna afgelopen is blikken veel partijen vooruit naar de volgende periode, zo ook de VVD. Dit heeft Dimitri aan de hand van de 5 grote uitdagingen voor Delft gedaan. Lees verder

 • Dimitri van Rijn verkozen tot lijsttrekker van de Delftse VVD

  11 oktober − Op 6 oktober hebben de leden van de Delftse VVD Dimitri van Rijn verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Daarmee is gekozen voor iemand met ervaring, visie en die de Delftenaar centraal stelt. Lees verder

 • Tanthof, hoe nu verder?

  03 oktober − Inmiddels is duidelijk dat uit dit haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het mogelijk is om de scholen op de nieuwe plek in te passen, alleen is het nu financieel, juridisch en planologisch niet haalbaar. Het college heeft daarom tijdens de commissie Sociaal Domein en Wonen van 23 september voorgesteld: Lees verder

 • 120 dagen als wethouder in Delft - Lennart Harpe

  21 juli − Op het moment dat ik dit schrijf is het zomerreces net begonnen en ben ik inmiddels weer 120 dagen wethouder in Delft. Ongelooflijk hoe de tijd vliegt! Mede door een goede overdracht van lopende dossiers door voorganger Hatte van der Woude en verdiepende gesprekken met kundige en bevlogen ambtenaren, zit ik met mijn portefeuilles Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie weer volop “in de wedstrijd”. In deze eerste periode heb ik met uiteenlopende mensen kennisgemaakt. Lees verder

 • Groene campus in Tanthof blijkt nu niet haalbaar

  11 juli − De afgelopen periode hebben wij in de raad en in commissie veelvuldig gesproken over het haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke locatie voor het bouwen van huisvesting voor de drie scholen in Tanthof. Nu is uit recent onderzoek gebleken dat het wel haalbaar is om de scholen op de nieuwe plek in te passen, alleen blijkt het financieel, juridisch en planologisch niet haalbaar te zijn. Lees verder

 • Speech Dimitri van Rijn tijdens de Zomer BBQ op 9 juli 2021

  09 juli − Team VVD heeft het afgelopen crisisjaar gestreden voor de belangen van alle Delftenaren. Met een kleine fractie hebben wij het verschil gemaakt en het aankomende politieke jaar staan wij voor de opgave om onze inzet om te zetten in een fantastisch verkiezingsresultaat. De stad is toe aan nieuwe inspiratie en wij willen daar als VVD het voortouw in nemen. Tijdens de VVD BBQ op 9 juli jl. ben ik in mijn speech ingegaan op hoe ik dat wil realiseren. Het was een zwaar politiek jaar, maar met nieuwe energie zullen wij na het zomerreces weer met elkaar aan de slag gaan voor ons Delft. Ik wil u en alle Delftenaren namens de gehele VVD-fractie een heel fijn zomerreces toewensen! Lees verder

 • Wonen in Delft houdt de gemoederen bezig

  18 juni − Het woondossier heeft de fractie van VVD Delft de afgelopen periode flink bezighouden. Zo stelden wij schriftelijke vragen over het bericht dat de regio achterblijft in het aantal te bouwen sociale huurwoningen en dat terwijl Delft in haar bod heeft aangegeven juist meer te gaan bouwen. Lees verder

 • VVD Delft neemt actie om ondernemers door de crisis te helpen

  18 juni − Als VVD Delft staan wij pal voor onze ondernemers. Vooral de horecaondernemers en de organisatoren van evenementen verkeren in zwaar weer. Daarom hebben wij samen met STIP en GroenLinks een initiatiefvoorstel geschreven met daarin een aantal tijdelijke maatregelen. Ons steunvoorstel bestaat uit drie pijlers: Lees verder

 • Meet the Campagneleider 2022

  07 juni − Ik ben Bianca Bodde, ondernemer en als jullie nieuwe campagneleider hoop ik natuurlijk op een geweldig resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022! Delft is een mooie stad die het verdient om meer VVD’ers in de raad te hebben. Mijn eerste kennismaking met campagnevoeren was voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, een ontzettend leuke, leerzame maar ook vooral gezellige tijd. Lees verder

 • “Dat verklaar en beloof ik”, mijn woorden van 100 weken geleden – Avinash Krishnasing

  26 mei − De avond van de installatie. Ik steek mijn twee vingers in de lucht en luister naar de woorden van onze burgemeester. Mijn eerste vijf woorden in de raadszaal: “Dat verklaar en beloof ik”. Het is de dag dat ik geïnstalleerd werd als commissielid in de gemeenteraad van Delft. Een bijzondere en mooie rol die ik mag vervullen. Geloven in de kracht van mensen is daarbij honderd weken lang mijn leidraad geweest. Ik wil ruimte scheppen in het oplossende vermogen van Delftenaren en ondernemers. Mensen eigen verantwoordelijkheid geven is de erkenning van hun enorme capaciteiten. Dat is voor mij de betekenis van een dienstbare en faciliterende gemeente. Lees verder

 • Wethouder Lennart Harpe stelt zich voor

  24 mei − Ik ben wethouder Lennart Harpe en ik neem het stokje over van oud-wethouder Hatte van der Woude die inmiddels Tweede Kamerlid is. Lees verder

 • Een maand Kamerlid: de eerste bespiegelingen

  02 mei − Ongeveer een maand ben ik nu Kamerlid, en is Lennart Harpe aan de slag als mijn opvolger. Terugkijkend is de overgang van wethouder naar Kamerlid erg abrupt geweest. Van 200% van mijn tijd bezig met het herstelplan voor Delft, naar volledig iets anders. Naast de nauwe samenwerking met de VVD fractie en met name onze fractievoorzitter Dimitri, was het contact met het VVD bestuur van Delft en de campagnecommissie zeer intensief tijdens de campagne. Dankzij hun inzet kon ik me ook in campagnetijd gewoon op mijn werk als wethouder richten (en mooi resultaat mensen: meer dan 3000 stemmen voor de Delftse kandidaten). Meteen na de verkiezingen werd ik door het fractiebestuur in een inwerkprogramma gestopt, iets wat ik overigens erg verstandig vind. Maar het afscheid van Delft was mede hierdoor heel “cold turkey”. Tijd om nu wat eerste bespiegelingen te delen! Lees verder

 • Wil jij jezelf ideologisch verrijken? Doe dan mee aan de Permanente Dialoog ter Ideologische Zelfverrijking!

  02 mei − Vrijheid is een proces. Wat vrijheid betekent varieert met de ontwikkeling van de tijd. Op dit moment wordt het liberalisme zoals de VVD het beleeft, gedragen door de vijf kernwaarden van de VVD: Vrijheid – Verantwoordelijkheid – Verdraagzaamheid – Sociale Rechtvaardigheid – Gelijkwaardigheid. Lees verder

 • Horeca op de Burgwal krijgt ruimte voor terrassen

  28 april − VVD Delft staat pal voor de Delftse ondernemers: na aandringen van onze fractie krijgen ondernemers aan de Burgwal toch een tijdelijk terras. Lees verder

 • Blik vooruit

  06 april − Het is een bewogen maand geweest. Natuurlijk zijn onze gedachten vooral nog bij de uitkomsten van het debat over het formatieproces. Het is voor bepaalde partijen de aanleiding geweest om een discussie te starten over het leiderschap van Mark Rutte. Zoals Christianne van der Wal en Sophie Hermans al schreven hebben politici van andere partijen het recht op een eigen mening, maar gaan wij - de leden - over wie onze leider is. Met elkaar hierover het gesprek blijven voeren is belangrijk. Binnen ons lokale netwerk weten we elkaar gelukkig snel te vinden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben bel of mail mij of onze fractievoorzitter dan direct. Lees verder

 • Circulaire economie: van visie naar grip op uitvoering

  06 april − Als VVD begrijpen wij dat de druk op schaarse grondstoffen toeneemt en dat we onze ecologische voetprint moeten verkleinen. Dus ja ook als Delft moeten we iets doen, maar in welk tempo en met welke maatregelen? Afgelopen maand hebben we in de Raadscommissie Ruimte & Verkeer het visie document Circulaire Economie ‘Op weg naar een Circulair Delft in 2050’ besproken. Het verhaal klinkt natuurlijk fantastisch, iets waar je bijna niet tegen kunt zijn. Maar hoe zit het met de uitvoering? Dat vinden wij als VVD het belangrijkste, want het dient wel haalbaar en betaalbaar te zijn voor zowel de Gemeente Delft als voor Delftenaren. Daarom geven wij als VVD altijd kaders mee voor de uitvoering. Lees verder

 • Internationale School Delft

  06 april − Op dinsdag 16 maart jl. is de projectovereenkomst getekend voor een internationale middelbare school in Delft. De nieuwe International School Delft (ISD) is afgelopen jaar begonnen met een halve klas in tijdelijke huisvesting, maar zal vanaf het schooljaar 2022-2023 een eigen pand krijgen op de locatie van Gele Scheikunde. Lees verder

 • Inbreng VVD Herstelplan 2021

  06 april − Vanwege het meerjarig tekort op de programmabegroting 2021-2024 staat Delft sinds 1 januari 2021 onder preventief financieel toezicht door de provincie. Op 30 maart jl. is er daarom in de gemeenteraad het herstelplan van de gemeente Delft besproken en vastgesteld. Met de maatregelen in dit herstelplan neemt het college de verantwoordelijkheid om keuzes te maken en bereiken we als Delft vanaf 2024 een structureel sluitende begroting. Keuzes die nodig zijn zolang het Rijk geen reële compensatie biedt voor de kosten van gemeenten. Lees verder

 • Terug van weggeweest

  02 april − Ik heb mijn afscheidsspeech er toch nog eens op na gelezen, maar toen ik in juni 2018 na 12 jaar lokaal bestuur afscheid nam van de gemeenteraad, had ik niet het voornemen nog eens in de politieke arena terug te keren. En toch is dat gebeurd! De vraag van de bestuursvoorzitter van de VVD Delft of ik wethouder Hatte van der Woude zou willen vervangen, mocht zij gekozen worden tot lid van de Tweede Kamer, heb ik na rijp beraad positief beantwoord. Lees verder