Nieuws

 • Mobike: een last of een zegen?

  12 februari − Ondernemers zijn de drijvende kracht achter de economie. Ook in Delft ziet de VVD het bruisen van creatief en innoverend ondernemerschap. De gemeente moet hen zoveel mogelijk ruimte en mogelijkheden geven. Tegelijkertijd moeten er gelijke voorwaarden zijn voor alle ondernemers en moeten ze zich aan wet- en regelgeving houden. Daarnaast mag ondernemerschap niet ten koste gaan van een schone, veilige en duurzame openbare ruimte. Lees verder

 • Samen maken we het verschil en laten we ons Delft bruisen

  03 februari − "VVD’ers, jong en oud welkom, vertegenwoordigers van andere politieke partijen inclusief ons nieuwe lid Frank van Vliet welkom! Ondernemers welkom! Overige Delvenaren en Delftenaren welkom! Wat zijn we toch een inclusieve partij!" Lees verder

 • Liberaal dilemma: reguleren middenhuur

  03 februari − Wij, de liberalen van de Delftse VVD, zijn tegen instrumenten die alles reguleren en verbieden. Helaas kan het soms niet anders en moet een niet-liberaal instrument ingezet worden om een liberaal doel te bereiken. In Delft stelt het college voor om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen door het reguleren van de middenhuur. Tijdens de commissievergadering hebben wij hier onder de voorwaarden van effectiviteit en tijdelijkheid mee ingestemd. Lees verder

 • Een terugblik op 2019, een vooruitblik naar 2020

  06 januari − Rond de tijd van dit schrijven ben ik anderhalf jaar wethouder. Volgens de meeste wethouders met een hele termijn - of langer - ervaring, ben je dan net opgewarmd. Ik heb het afgelopen jaar in ieder geval als uiterst intensief ervaren, maar kijk er met een voldaan gevoel op terug omdat er resultaten zijn behaald en er een goede start is gemaakt voor meer resultaten in 2020 en daarna. Lees verder

 • De VVD wenst Ons Delft fijne feestdagen toe

  23 december − De VVD Delft bruist! Het aantal leden neemt toe en de fractie draait op volle toeren. Team VVD werkt hard om het verkiezingsprogramma "Ons Delft: de Delftenaar centraal" te realiseren. Op 19 december jl., tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar, zijn er weer belangrijke successen geboekt. Voordat wij gaan genieten van het welverdiende kerstreces willen wij deze graag met u delen. Lees verder

 • Nieuw Delft, nieuwe kansen!

  02 december − Het project Nieuw Delft nadert zijn afronding, met veel nieuwe mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren. Maar wat de VVD betreft kunnen we nog niet achterover gaan leunen: we moeten scherp blijven op de planning, de kwaliteit en vooral: het geld. Lees verder

 • Energieperspectief 2050: laten we het realistisch en betaalbaar houden

  01 december − In de raadsvergadering van november was er kort aandacht voor het regionale Energieperspectief 2050. Het geeft een doorkijk op hoe we er op het gebied van energie over dertig jaar bij (kunnen) zitten. Met dit ‘eindbeeld’ voor ogen, kan Delft een eigen uitvoeringsprogramma gaan uitwerken. Een mooi moment voor de VVD om maar weer eens te benadrukken wat voor ons cruciale uitgangspunten zijn, namelijk: haalbaarheid en betaalbaarheid voor de Delftse inwoners. Lees verder

 • VVD Delft zet lokale ondernemers in het zonnetje

  15 november − Op de Dag van de Ondernemer zet de VVD Delft lokale ondernemers in het zonnetje. Raadsleden Dimitri van Rijn, Miranda Voogt en Tessa van den Berg gingen langs bij onder anderen Doppio, de Visbanken, Bodde Translations en InzamelHelden. Lees verder

 • De VVD zet lokale ondernemer Bianca Bodde in het zonnetje!

  15 november − Bianca Bodde is een drukbezette en ondernemende dame. Zij runt 2 bedrijven. Haar Vertaalbureau Delft bestaat sinds september 2018 en Delft Service en Inspecties sinds deze zomer. Dit laatste bedrijf runt zij samen met haar partner, Mike Bodde Het was een gewaagde stap, want Bodde zegde hier zijn baan voor op. De reden is simpel, beiden zagen een gat in de markt en bieden CV onderhoud en reparaties zonder vast contract. Zij zorgen ervoor dat uw CV installatie in optimale conditie is en bieden vakmanschap voor een eerlijke prijs. Lees verder

 • Begroting (2020-2023)

  10 november − De VVD is tevreden met de begroting. De uitgaven en inkomsten zijn goed met elkaar in balans. We juichen de investeringen in de openbare ruimte toe, zoals het opknappen van wegen, riolen of het pleintje in de Kuyperwijk. Want niet alleen in de binnenstad, maar in alle wijken moet de kwaliteit omhoog. Lees verder

 • VVD wil een betaalbare, duurzame en dienstbare afvalscheiding

  08 november − De gemeente moet afval op een dienstbare, betaalbare en duurzame manier inzamelen en verwerken. Welke vorm daarvoor het beste is, hangt af van de karakteristieken van een woongebied. In sommige woongebieden is dat bronscheiding (via Het Nieuwe Inzamelen), in andere kan juist nascheiding uitkomst bieden. Lees verder

 • Naar een toekomstbestendige wijk Tanthof waarin het aantrekkelijk is om te leven en te leren

  14 oktober − In de discussies rondom de scholenschuif in de wijk Tanthof zijn er grofweg twee punten van zorg te onderscheiden: •Het al dan niet geclusterd bouwen van drie scholen; •De geschiktheid van de twee locaties als vestigingsplaats. De VVD kan instemmen met de behoefte van de schoolbesturen en de lijn van het college om geclusterd te bouwen op één locatie. Het scheelt veel ruimte en geld als de scholen functies kunnen delen, zoals kinderopvang en een sporthal. Daarnaast is er inhoudelijke synergie te bereiken door op één locatie een cluster van drie scholen, dus geen megaschool, te bouwen in plaats van op twee plaatsen. Ook biedt nieuwbouw wat de VVD betreft de kans om de nieuwe scholen duurzaam en groen in te richten met ruimte voor nieuwe en innovatieve vormen van onderwijs. Goed voor de wijk en goed voor onze kinderen. Lees verder

 • Wat een belevenis!

  07 oktober − Met heel veel plezier heb ik mij de afgelopen vijf jaar ingezet voor Delft. Het is wellicht onbescheiden, maar ik durf te beweren dat we met de VVD echt succesvol zijn geweest. We hebben de stad door een lastige financiële tijd geloodst, en toch is er ruimte geweest voor mooie ontwikkelingen. De metamorfose die Delft nu ondergaat in het stationsgebied is ongeëvenaard en zal nog heel lang zijn positieve effect hebben op de ontwikkeling van Delft. Daarnaast heeft de VVD gestreden voor een gunstig klimaat voor bedrijven zoals bij de ontwikkeling van de Schieoevers. Kortom, we hebben de afgelopen jaren een onvervalst VVD-geluid kunnen laten horen. Lees verder

 • De juiste parkeerder op de juiste plek in Delft

  02 oktober − Het was een bijzondere avond, de raadvergadering van 26 september. Dat kwam in de eerste plaats door het afscheid van onze fractievoorzitter Bart Smals, de installatie van VVD-commissielid Casper Kroes én mijn eigen installatie als raadslid. En dat niet alleen: ik mocht ook meteen twee inhoudelijke agendapunten voor mijn rekening nemen. De eerste was het voorstel van het college voor een mobiliteitshub in Nieuw Delft. De tweede het voorstel voor het invoeren van parkeerregulering in de Bomenwijk en het Agnetapark. Lees verder

 • Een baan is de beste sociale voorziening

  04 september − De VVD heeft vorig jaar ingestemd met het experiment Sociaal Uitzendbureau. Dat experiment heeft veel geld gekost en na 1 jaar zijn 2 mensen aan een baan geholpen. Daarom roept de VVD op om per direct de inzet rondom het Sociaal Uitzendbureau te staken. Uit het experiment blijkt dat de gemeente niet beter in staat is om mensen aan het werk te helpen dan de markt. Wij vragen de wethouder om per direct te stoppen met het experiment en de taak om mensen aan werk te helpen weer over te laten aan de markt. Ook vragen wij de wethouder om te onderzoeken waarom het niet is gelukt om deze mensen aan werk te helpen, zodat we hiervan kunnen leren. Lees verder

 • VVD-fractie maakt frisse start in nieuwe samenstelling!

  02 september − Op zondag 1 september is de fractie van de VVD Delft voortvarend begonnen in de nieuwe samenstelling. Lees verder

 • De nieuwe fractievoorzitter stelt zich voor

  02 september − Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 26 september aanstaande zal Dimitri van Rijn het fractievoorzitterschap officieel overnemen van Bart Smals. Dimitri stelt zich in graag wat uitgebreider aan u voor en legt uit wat hem politiek drijf. Zo stelt hij onder ander dat de gemeente de belangrijkste overheidslaag is omdat deze het dichtst bij de inwoners staat. Lees verder

 • Het MBO is beroepsonderwijs, geen "opvang voor kwetsbare mensen"

  05 augustus − Het MBO wordt geduwd in het hokje van de "kwetsbare jongeren" en in gemeentelijke stukken geschaard onder koppen als "sociale en inclusieve samenleving" in plaats van daar waar het hoort: bij de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, in verbinding met de economie, de maakindustrie, duurzaamheid. Hatte van der Woude schrijft over haar inzet voor middelbaar beroepsonderwijs in Delft. Lees verder

 • Afval voor- of nascheiden?

  20 juni − Delft heeft een eigen afvalbedrijf, samen met enkele andere gemeenten in de regio: Avalex. De VVD vindt dat afval moet worden ingezameld op een dienstverlenende manier voor de inwoners van Delft. Dus makkelijk, dichtbij en goedkoop. En niet de hele tuin vol met grote avalbakken. Dit alles op een manier die het milieu zo min mogelijk schaadt. Lees verder

 • Vuurwerk verbieden: geen haalbaar idee

  19 juni − Het lijkt nog ver weg: Oud en Nieuw, de jaarwisseling naar 2020. Toch ontvingen de raadsleden in mei al een brief over de maatregelen in aanloop naar het feestgedruis. Sommige tegenstanders van vuurwerk opperen wel eens om vuurwerkvrije zones in te stellen. Of zelfs vuurwerk helemaal te verbieden. In Delft zijn meerdere fracties daar voorstander van. Lees verder