Nieuws

 • Alles gaat, voelt, moet en loopt anders deze weken, ook voor de gemeenteraad

  05 april − Zondag 15 maart kwam ik terug van een onbezorgd weekje skiën in Frankrijk. Tot die zondag leek daar niets aan de hand te zijn. Kroegen en restaurants vol, pistes toegankelijk, met zijn 20-en in de skiliften: voor de Fransen leek het tot dat moment allemaal geen enkel probleem. Het woord corona las ik alleen in de NOS-berichten uit Nederland en wat bezorgde appjes van familie of vrienden. Lees verder

 • Een Kamerlid werkt ook vanuit huis

  05 april − Beste liberale Delftenaren, de dagelijkse cijfers van het RIVM over COVID-19 lijken vaak abstract en onpersoonlijk. Totdat er iets gebeurt waardoor het heel dichtbij komt. Voor mij was dat het bericht van het overlijden van Hans Horlings, CDA-wethouder uit Midden-Delfland, 58 jaar. Dan worden de cijfers plotseling heel confronterend en echt. Dan word je er weer bewust van dat achter die cijfers echte mensen zitten. Mensen met gezinnen, familie en vrienden. Ik leef dan ook intens mee de nabestaanden van Hans Horlings en alle andere nabestaanden van deze crisis. Lees verder

 • Één Delft: samen door de crisis

  24 maart − Bij de Marine heb ik geleerd dat je in tijden van crisis de bedrijfsvoering en besluitvorming zo moet inrichten dat de slagkracht maximaal is en vitale processen zo lang als mogelijk geborgd kunnen worden. De samenleving is geen marineschip, maar op dit moment bevinden wij ons in een crisis van ongekende omvang. Ongekende tijden vergen ongekende maatregelen. Het is geen tijd voor politiek gewin en het uitvergroten van verschillen het is tijd voor eenheid, samenwerking en focus. De VVD schaart zich achter de aanpak van het college en trekt intensief op met alle andere partijen in de Delft om degenen die het hardst geraakt worden door de coronacrisis te ondersteunen. Lees verder

 • Update van de wethouder in roerige tijden

  22 maart − Er was voor een wethouder onderwijs, jeugd en kinderopvang genoeg te doen deze week. De situatie is ongekend. Vorige week zondagochtend zat ik met schoolbestuurders voor spoedberaad in een verlaten stadskantoor. Afgelopen dinsdag vergaderde het college daar ook. Met verder alleen een handvol medewerkers, de glazenwasser die er toevallig was, en de mensen van handhaving in het gebouw. We proberen de ontwikkelingen met man en macht het hoofd te bieden, en ik moet zeggen, er wordt keihard gewerkt door iedereen. We zijn bijna naadloos overgeschakeld op werken via video en telefoon. Dat gaat goed! Nu na een week, wil ik jullie graag even bijpraten. Lees verder

 • Zo investeren wethouders in kansen voor jongeren

  26 februari − Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2019 het initiatief genomen voor een bestuurlijk leernetwerk preventie jeugd. Jeugdwethouders konden hier hun kennis van en ervaringen met jeugdpreventie met elkaar delen en elkaar helpen om nieuwe stappen te zetten voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Zo ook Delftse wethouder Hatte van der Woude. Lees verder

 • 10,000 extra banen voor Delft

  20 februari − Delft gaat hard groeien komende jaren, er zijn plannen om komende twintig jaar 15,000 extra woningen te bouwen. Voor deze nieuwe Delftenaren moeten er ook banen komen, en hier zijn dus ook plannen voor uitgewerkt. De komende jaren wordt er ruimte voor 10,000 extra banen gereserveerd. Lees verder

 • Mobike: een last of een zegen?

  12 februari − Ondernemers zijn de drijvende kracht achter de economie. Ook in Delft ziet de VVD het bruisen van creatief en innoverend ondernemerschap. De gemeente moet hen zoveel mogelijk ruimte en mogelijkheden geven. Tegelijkertijd moeten er gelijke voorwaarden zijn voor alle ondernemers en moeten ze zich aan wet- en regelgeving houden. Daarnaast mag ondernemerschap niet ten koste gaan van een schone, veilige en duurzame openbare ruimte. Lees verder

 • Samen maken we het verschil en laten we ons Delft bruisen

  03 februari − "VVD’ers, jong en oud welkom, vertegenwoordigers van andere politieke partijen inclusief ons nieuwe lid Frank van Vliet welkom! Ondernemers welkom! Overige Delvenaren en Delftenaren welkom! Wat zijn we toch een inclusieve partij!" Lees verder

 • Liberaal dilemma: reguleren middenhuur

  03 februari − Wij, de liberalen van de Delftse VVD, zijn tegen instrumenten die alles reguleren en verbieden. Helaas kan het soms niet anders en moet een niet-liberaal instrument ingezet worden om een liberaal doel te bereiken. In Delft stelt het college voor om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen door het reguleren van de middenhuur. Tijdens de commissievergadering hebben wij hier onder de voorwaarden van effectiviteit en tijdelijkheid mee ingestemd. Lees verder

 • Een terugblik op 2019, een vooruitblik naar 2020

  06 januari − Rond de tijd van dit schrijven ben ik anderhalf jaar wethouder. Volgens de meeste wethouders met een hele termijn - of langer - ervaring, ben je dan net opgewarmd. Ik heb het afgelopen jaar in ieder geval als uiterst intensief ervaren, maar kijk er met een voldaan gevoel op terug omdat er resultaten zijn behaald en er een goede start is gemaakt voor meer resultaten in 2020 en daarna. Lees verder

 • De VVD wenst Ons Delft fijne feestdagen toe

  23 december − De VVD Delft bruist! Het aantal leden neemt toe en de fractie draait op volle toeren. Team VVD werkt hard om het verkiezingsprogramma "Ons Delft: de Delftenaar centraal" te realiseren. Op 19 december jl., tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar, zijn er weer belangrijke successen geboekt. Voordat wij gaan genieten van het welverdiende kerstreces willen wij deze graag met u delen. Lees verder

 • Nieuw Delft, nieuwe kansen!

  02 december − Het project Nieuw Delft nadert zijn afronding, met veel nieuwe mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren. Maar wat de VVD betreft kunnen we nog niet achterover gaan leunen: we moeten scherp blijven op de planning, de kwaliteit en vooral: het geld. Lees verder

 • Energieperspectief 2050: laten we het realistisch en betaalbaar houden

  01 december − In de raadsvergadering van november was er kort aandacht voor het regionale Energieperspectief 2050. Het geeft een doorkijk op hoe we er op het gebied van energie over dertig jaar bij (kunnen) zitten. Met dit ‘eindbeeld’ voor ogen, kan Delft een eigen uitvoeringsprogramma gaan uitwerken. Een mooi moment voor de VVD om maar weer eens te benadrukken wat voor ons cruciale uitgangspunten zijn, namelijk: haalbaarheid en betaalbaarheid voor de Delftse inwoners. Lees verder

 • VVD Delft zet lokale ondernemers in het zonnetje

  15 november − Op de Dag van de Ondernemer zet de VVD Delft lokale ondernemers in het zonnetje. Raadsleden Dimitri van Rijn, Miranda Voogt en Tessa van den Berg gingen langs bij onder anderen Doppio, de Visbanken, Bodde Translations en InzamelHelden. Lees verder

 • De VVD zet lokale ondernemer Bianca Bodde in het zonnetje!

  15 november − Bianca Bodde is een drukbezette en ondernemende dame. Zij runt 2 bedrijven. Haar Vertaalbureau Delft bestaat sinds september 2018 en Delft Service en Inspecties sinds deze zomer. Dit laatste bedrijf runt zij samen met haar partner, Mike Bodde Het was een gewaagde stap, want Bodde zegde hier zijn baan voor op. De reden is simpel, beiden zagen een gat in de markt en bieden CV onderhoud en reparaties zonder vast contract. Zij zorgen ervoor dat uw CV installatie in optimale conditie is en bieden vakmanschap voor een eerlijke prijs. Lees verder

 • Begroting (2020-2023)

  10 november − De VVD is tevreden met de begroting. De uitgaven en inkomsten zijn goed met elkaar in balans. We juichen de investeringen in de openbare ruimte toe, zoals het opknappen van wegen, riolen of het pleintje in de Kuyperwijk. Want niet alleen in de binnenstad, maar in alle wijken moet de kwaliteit omhoog. Lees verder

 • VVD wil een betaalbare, duurzame en dienstbare afvalscheiding

  08 november − De gemeente moet afval op een dienstbare, betaalbare en duurzame manier inzamelen en verwerken. Welke vorm daarvoor het beste is, hangt af van de karakteristieken van een woongebied. In sommige woongebieden is dat bronscheiding (via Het Nieuwe Inzamelen), in andere kan juist nascheiding uitkomst bieden. Lees verder

 • Naar een toekomstbestendige wijk Tanthof waarin het aantrekkelijk is om te leven en te leren

  14 oktober − In de discussies rondom de scholenschuif in de wijk Tanthof zijn er grofweg twee punten van zorg te onderscheiden: •Het al dan niet geclusterd bouwen van drie scholen; •De geschiktheid van de twee locaties als vestigingsplaats. De VVD kan instemmen met de behoefte van de schoolbesturen en de lijn van het college om geclusterd te bouwen op één locatie. Het scheelt veel ruimte en geld als de scholen functies kunnen delen, zoals kinderopvang en een sporthal. Daarnaast is er inhoudelijke synergie te bereiken door op één locatie een cluster van drie scholen, dus geen megaschool, te bouwen in plaats van op twee plaatsen. Ook biedt nieuwbouw wat de VVD betreft de kans om de nieuwe scholen duurzaam en groen in te richten met ruimte voor nieuwe en innovatieve vormen van onderwijs. Goed voor de wijk en goed voor onze kinderen. Lees verder

 • Wat een belevenis!

  07 oktober − Met heel veel plezier heb ik mij de afgelopen vijf jaar ingezet voor Delft. Het is wellicht onbescheiden, maar ik durf te beweren dat we met de VVD echt succesvol zijn geweest. We hebben de stad door een lastige financiële tijd geloodst, en toch is er ruimte geweest voor mooie ontwikkelingen. De metamorfose die Delft nu ondergaat in het stationsgebied is ongeëvenaard en zal nog heel lang zijn positieve effect hebben op de ontwikkeling van Delft. Daarnaast heeft de VVD gestreden voor een gunstig klimaat voor bedrijven zoals bij de ontwikkeling van de Schieoevers. Kortom, we hebben de afgelopen jaren een onvervalst VVD-geluid kunnen laten horen. Lees verder

 • De juiste parkeerder op de juiste plek in Delft

  02 oktober − Het was een bijzondere avond, de raadvergadering van 26 september. Dat kwam in de eerste plaats door het afscheid van onze fractievoorzitter Bart Smals, de installatie van VVD-commissielid Casper Kroes én mijn eigen installatie als raadslid. En dat niet alleen: ik mocht ook meteen twee inhoudelijke agendapunten voor mijn rekening nemen. De eerste was het voorstel van het college voor een mobiliteitshub in Nieuw Delft. De tweede het voorstel voor het invoeren van parkeerregulering in de Bomenwijk en het Agnetapark. Lees verder